L-plokk tööjuhised

Plaatvundament on enim kasutatav vundamenditüüp väikeelamute ehitamisel kohtades, kus hoonealuse pinnase asendamine ja tagasitäite tööde mahud on mõistlikud.
Konkreetse plaatvundamendi ehitamisega seotud küsimustes on soovitatav külastada kodulehte www.plaatvundament.ee“.
On lubamatu kasutada nii vastutusrikkas konstruktsiooni osas nagu vundamenditaldmiku alune, soojustusmaterjali EPS 100.
Siinkohal lühidalt töökäik, kuidas ehitada oma elamule soojustatud, külmasildadeta plaatvundament, kasutades L-plokki EPS 200. Esmalt on vajalik teostada pinnasetööd. Selleks eemalda vundamendi alt kasvupinnas (1) ca 1,5 m laiemalt vundamendi servast. Täida maapind vajaliku kõrguseni (2,3), kasutades selleks killustikku või kruusa. Tihenda kihiti ja loodi vundamendialune pind ning mõõda paika vundamendi välisservad (4)

Vundamendi EPS-st raketise, L-ploki EPS 200 ja soojustuse paigaldamiseks vajad lihtsaid töövahendeid (5). L-plokkide EPS 200 paigaldamist alusta vundamendi nurkadest. Selleks tasanda-loodi liiva abil aluspind (6), lõika L-plokkide EPS 200 otsad 450 alla (7) ja aseta nurgatükid paigale (8).

Järgmisena paigalda nurki omavahel ühendavad L-plokid EPS 200 (9), ühendades nad omavahel ehitusvahu (10) ja metallist liiteklambritega (11, 13). Ühele plokile on vajalik 2 klambrit: üks ploki  vertikaalse serva sisse ja teine alumise, horisontaalse osa ühendamiseks  (12).

Töö käigus kontrolli, et kogu perimeeter oleks korrektselt loodis (14), vajadusel lisa- või eemalda tasandusliiva. Viimaste L-ploki EPS 200 tükkide paigaldamisel, mõõda täpne pikkus (15) ning sae sellest ca 2 cm võrra lühem tükk (16), et paigaldamisel oleks ruumi ka ehitusvahule. Ploki paigaldamisel jälgi, et naaberplokid paigast ei nihkuks (17)

Vundamendi pikisihi rihtimiseks kasuta müürinööri ja loodi (18). Kui kogu vundamendi perimeeter on L-plokiga EPS 200 ääristatud, alusta põranda-aluse soojustuskihi paigaldamist (19). Soovitame kasutada selleks EPS100 100 mm plaate mõõtmetega 1,2 x 3 m. Suurte plaatide paigaldamine annab tubli kokkuhoiu ajas ja kinnitusvahendites. Ühenda plaadid omavahel ja L-ploki servaga (20), kasutades selleks ehitusvahtu ja kinnitusklambreid (13)

Paigalda plaadid selliselt, et nende vuugikohad ei ühtiks (21). Kata kogu vundamendialune pind plaatidega (22, 23). Paigalda kahe soojustuskihi vahele kanalisatsioonitorustik ja soovi korral ka elektrikaablid (24)

Paigalda järgmine soojustusplaatide kiht (või järgmised kihid – sõltuvalt L-ploki EPS 200 kõrgusest), liimides kihid omavahel ehitusvahuga (25). Selliselt ühendatud soojustusplaadid ei nihku üksteise suhtes ja moodustavad monoliitse terviku. Teine kiht paigalda L-ploki EPS 200 siseservast 200-300 mm kaugusele, et moodustuks süvis vundamenditaldmikuks. Samuti muudusta vajalikud süvised kandvate vaheseinte ja raskete põrandapealsete raskete paigaldiste (korstnad, ahjud) tarvis (28). Alusta vundamendiplaadi armeerimist armatuurvõrkude (6 x 150 x 150) paigaldamisest (26). Järgnevalt paigalda vundamenditaldmike sisse vajalikud sarrused (välisperimeetril 4x12mm) ja seo need rangide (27) abil võrguga.

Kergita võrk ja sarrusvardad armatuurikanduritele (29). Paigalda võrgule küttekontuurid ja võrgu alla vajadusel veel paigaldamata torud/kaablid (30). Nüüd on soojustatud, külmasildadeta, armeeritud plaatvundamendi raketis valmis. L-plokist perimeeter on piisavalt tugev ning ei vaja reeglina betoonitööde ajaks toestamist. Raketist võib tugevdada 1/3-kõrguse ulatuses tagasitäitega. Tellige betoonipump koos vajaliku koguse betooniga (31) ja seda tööd oskavad meistrid – töö saab tehtud paari tunniga! Pärast plaadi lihvimist betoonilihvijaga (32), millele on võimalik hoone viimistlusjärgus paigaldada koheselt soovitud kattekiht.