Energiatehokkuus

Energiatehokkuuden luonnehtimiseksi käytetään rakennuksen energiatehokkuusarvoa (ET-arvo) . Se on vuodessa käytetty energia (lämmitys, veden lämmittäminen, sähkö ns punnitusseikkoineen) jaattuna lämmitettävään pinta-alaan. Se ilmaistaan yksiköllä kWh/m² vuodessa.

Viron Tasasvallan hallituksen määräyksellä nro 68 (30.08.2012) saadettiin voimaan rakennusten energiatehokkuuden vaatimukset, muun muassa lähesnollaenergiarakennuksille ja matalaenergiarakennuksille. Määräyksen voimapiiriin kuuluvat rakennettavat ja rekonstruoitavat rakennukset, jossa taataan tietty sisäilmasto. Energiatehokkuuden minimivaatimukset ovat edellämainittujen rakennusten kokonaisenergiakäytön rajamäärät sekä muut siinä määräyksessä maiitut vaatimukset, jotka riippuvat rakennusten käyttötarkoituksesta ja ottavat huomioon niiden takniset arvot.

Rakennuksen vastavuutta energiatehokkuuden vaatimuksiin arvioidaan rakennuksen suunnitteluvaiheessa rakennussuunnitelman perusteella.

Rakennettavan kohteen energiatehookkuusarvo ei saa olla seuraavia arvoja suurempi:

 1. pienasuintaloissa 160 kWh/(m2 vsi);
 2. asuntorakennuksissa 150 kWh/(m2 vsi);
 3. toimistorakennuksissa, kirjastorakennuksissa ja tiederakennuksissa 160 kWh/(m2 vsi);
 4. liikerakennuksissa 210 kWh/(m2 vsi);
 5. julkisissa rakennuksissa 200 kWh/(m2 vsi);
 6. kaupparakennuksissa ja varastorakennuksissa 230 kWh/(m2 vsi);
 7. koulutusrakenuksissa 160 kWh/(m2 vsi);
 8. esikoulurakennuksissa 190 kWh/(m2 vsi);
 9. terveydenhoitorakennuksissa 380 kWh/(m2 vsi).

Oleellisesti rekonstruoitavien rakennusten energiatehokkuusarvot eivät voi olla seuraavia arvoja suurempia:

 1. pienasuintaloissa 210 kWh/(m2 vsi);
 2. asuntorakennuksissa 180 kWh/(m2 vsi);
 3. toimistorakennuksissa, kirjastorakennuksissa ja tiederakennuksissa 210 kWh/(m2 vsi);
 4. liikerakennuksissa 270 kWh/(m2 vsi);
 5. julkisissa rakennuksissa 250 kWh/(m2 vsi);
 6. kaupparakennuksissa ja varastorakennuksissa 280 kWh/(m2 vsi);
 7. koulutusrakenuksissa 200 kWh/(m2 vsi);
 8. esikoulurakennuksissa 240 kWh/(m2 vsi);
 9. terveydenhoitorakennuksissa 460 kWh/(m2 vsi).