TermoPlokk työohjeet

Olette tehneet hyvän päätöksen valitsemalla kotinne ulkoseiniin TermoPlokk seinäratkaisun. Käyttämällä TermoPlokk elementteja, saatte nopeasti ja vähäisellä työmäärällä ulkoseinät hyvällä lämpöeristyksellä. Tässä lyhyesti työn kulusta seinien rakentamisessa, jos olette talonne perustukseksi valinneet laattaperustuksen. Merkitkää lattialle ulkoseinän sisäraja käyttäen siihen merkitsemisnarua tai pitkää oikaisutankoa. Ankkuroikaa perustukseen teräsprofiili, käyttäen siihen naulatulppia (esimerkiksi 6×40) (1,2,3). Leikatkaa kulmaelementin yläpuolesta (4) ja alapuolesta (5) , hammasveitsellä tai hienolla sahalla palat, jotka antavat betonin valua naapurielementtiin.

Mitatkaa kulmaelementin sijainti ja asentakaa ensin kulmat (6) ja senjälkeen kulmienväliset rivielementit (8). „Liimatkaa“ keskenään kaikki elementit rakennusvaahdolla (7) – näin tulee seinästä jäykempi ja se tarvitsee myöhemmin vähemmän tukia ennen betonivalua.

Rivin viimeistä elementtia asennetessa (8) mitatkaa tarvittava elementin pituus, merkitkää se elementille ja sahatkaa käsisahalla sopivaksi (9). Suosittelemme ensimmäisen rivin valmimisen jälkeen kaataa jokaiseen elementtiin pari lapiollista betonia. Näin alimmainen elementtirivi kiinnittyy varmemmin. Jokaiselle riville pankaa 2×8 mm armattuuritankoa (10). Tankojen jatkopaikat ja kulmat sitokaa yhteen (11). Tarvitessa voi seinän sisään piillottaa myös sähköjohdot (12).

Jokaisen rivin jälkeen (60 cm) kiinnittäkää sisäseinään teräsprofiili sisäviimeistelyn (esimerkiksi kipsilevyn) helpompaa asennusta varten (13). Tarvittavan pituuden saamiseksi käytä kiekkoleikuria. Ehdottomasti kiinnittäkää teräsprofiili aukon ylä- ja alareunaan (14). Aukon reunan teräsprofiili leikatkaa siten, että se kattaisi myös aukon reunat (15). Elementit liimatkaa rakennusvaahdolla (16)

Mitatkaa ja sahatkaa aukkoprofiilit ja niihin vaahdolla kiinnitettava (17, 18) puurakenne (25×150) siten, että vertikaaliprofiilit on aukon mittaa 55 mm pitempia, alimmainen olisi tarkasti aukonmittainen ja ylempi puurakenteen osa 50 mm aukon leveyttä pitempi ja ylempi aukkoprofiili 110 mm pitempi. Kiinnittäkää aukkoprofiilit (19, 20,21). Alempi aukkoprofiili valmistakaa ja sovittakaa sen sopivuutta paikkaan, mutta enne betonivalua merkitkää ne ja nostakaa aukon viereen.

Latokaa seinästä 5 riviä ja valmistakaa seinä ensimmäiseen betonivaluun. Viisi riviä on sellainen seinän korkeus, jolloin betonivalu on mahdollista tehdä ilman telineitä – sillä tavalla on ensimmäinen valu yksinkertaisesti mukavampaa. Tarpeellisen tuennan tiheys riippuu paljolti seinien muodosta. Enimmäkseen riittää seinien tuenta aukkojen vierestä (22). 5 metriä pidemmät suorat aukottomat seinät on tuettava keskeltä. Aukkojen reunat on tuettava keskenään (23). Seinän tuenta tehty, laske betonin määrä (102 L/m2) ja tilaa betonipumppu (24). Tarpeellista on, että betonipumpun suutin olisi s_muotoinen (25), joka muuttaa betonin virran putkessa rauhallisemmaksi. Betonifraktion on oltava pieni (10 mm) ja betoni riittävän juokseva.

Seinän betonivalu aloita sillä tavalla, jotta ensimmäisinä täyttyisivät aukkojen alapuoliset paikat (25), poista tarvitessa liikabetoni (26) ja asenna aukkoprofili paikoilleen (27). Jatkaa betonivalua elementtirivin yläreunaan asti tai nii kauan kuin betonia riittää (28). Betonin tiivistämistä ei tarvita!

Seuraavana päivänä betonin kovettumisen jälkeen voi jatkaa TermoPlokki elementtien asentamista (29). Seinärakenteen materiaalien muuttuessa ei tarvitse käyttää kulmaelementtia. Käytä TermoPlokk elementtien viereistä muuria tuentaan (30). Seinänsisäiset kommunikaatiot (sähköjohdot, ilmastointiputket) on järkevä asentaa ennen betonivalua (30). Viimeisen rivin elementeistä on suositeltavaa leikata ylävalssi. Kun koko seinä on tarvittavaan korkeuteen ladottu (31), laskekaa tarkka betonimäärä, tehkää valu elementtirivin yläreunaan asti ja siloittakaa (32).