U-arvo

U – arvo eli seinien lämpökato (rakenteiden omainaisuuksista puhutessa käytetään myös lämpöjohtavuutta); W/(m2•K)

U-arvo on rakenteen ominaisuus, joka ilmaisee läpövirtaa (kokonaisuudessa: lämpöjohtavuus + konvektio + säteily) wateissa 1 m2 pinta-alan rakenteen lävitse, mikäli lämpötilojen ero eri ympäristöjen välissä on 1 K;

Rakennusten ulkoseinienon oltava pitkään ilmanpitäviä ja riittävästi lämpöeristettyjä. Asianmukaisen lämpöerityksen mmräämisellä lehdetään rakennuksen energiatehokkuuden vaatimuksista, tilojen lämpömukavuudesta ja homeen sekä kondenssin välttämisestä kylmäsilloissa, sisäpinnoilla ja rakenteissa.

Seinien lämpökato lasketaan EVS-EN ISO 6946 standardin mukaisesti.

Seinien lämpökadon laskumenetelmän periaatteet ovat seuraavia:

  • lasketaan seinärakennuksen jokaisen homogeenisen kerroksen lämpökato;
  • määrätään yksittäisten kerrosten ja pintojen lämpökatoja liittämällä seinärakennuksen kokonaislämpövastus;
  • lasketaan seinän lämpökato, jota tarkennetaan, ottaen huomioon mekaanisten kiinnitysten vaikutus, sateiden vaikutus kattojen kääntöpintoihin, lämpöeristyksen ilmanerillisjohtavuuden vaikutus ja kylmäsiltojen vaikutus.

Seinän lämpökato, U, W/(m2×K) lasketaan kaavalla ja pyöristetään kahteen pilkunjälkeiseen paikkaan:

jossa:

RT seinän kokonaislämpövastus, (m2×K)/W. Seinärakenteen yksittäisten kerrosten laskennallisten lämpövastusten sekä sisä- ja ulkopintojen lämpövastusten summa; RT = Rsi + R1 + R2 + … + Rn + Rse , (m2×K)/W

jossa ;

R1; R2 lämpövastus, m2•K/W. Yhtäläisellä paksuudella tuotteen tai elementin omaisuus estää lämpövirtaa (yleisesti lämpöjohtavuudella) tuotteen lävitse tai elementin (pinnalta pinnalle) pysyvissä oloissa ja on laskettava kaavasta:

jossa: d – materiaalikerroksen paksuus ja – materiaalin lämpöjohtavuus