Passiivitalo

Passiivitalo on rakennus, jonka käyttömukacuus on korkeaa ja energiakulu pientä. Passiivitalo on eräs ensimmäisiä hyvin korkean energiatehokkuuden rakennuskonsepteja historiassa. Sen kehittämisen lähtökohtana oli 1980-luvulla kehitetyistä skenarioista ilmennyt totemus, että valtioiden energiatalouden mallit ovat kestäviä vain siinä tapauksessa, jos energiatehokkuutta nostetaan ratkaisevasti. Ensimmäinen passiivitalo valmistui vuonna 1991 Saksassa Darmstadtisssa.

Passiivitalo on rakennus…

… jonka tilojen lämmityksen lämpötarve on 15 kWh neliöltä käytetyltä lattiapinta-alalta vuodessa tai sen alitse.

… … jonka tilojen lämmityksen, lämpimän veden ja koko talouden sähkön käyttä yhteensä on primäärienergiaarvona 120 kWh neliön käytetyltä lattiapinta-alaa kohti vuodessa tai sen alitse.

… jonka valmiin tilaan ilmanvaihto mitattuna ilmapainoerolla 50 Pa on 0,6 1/h (kertaa tunnissa) tai sen alitse.