Energiasäästlik maja

Energiasäästlike majade puhul on eesmärgiks viia väliste energiaallikate hulk miinimumini. Päikeseenergia ja inimeste endi poolt tekitatud soojusenergia ning kodumasinate poolt tekitatud soojuse hulk on enamjaolt piisav, et maja soojana hoida. Lisaenergiat on vaja vaid eriti ekstreemsetel talvekuudel.

Sõltuvalt primaarenergia vajadusest võib energiasäästlikeks majadeks nimetada järgmisi – netonullenergiamaja, liginullenergiamajad, madalenergiamajad ja passiivmaja.

Neid kõiki iseloomustavad järgmised omadused:

  • Kompaktne kuju ja hea soojustus.
  • Lõunasse orienteeritus ja päikesevarjude kasutamine: akende paigutus ja kvaliteet peavad võimaldama ära kasutada päikeseenergiat.
  • Energiasäästlikud aknad koos klaaside ja raamidega
  • Hoone piirete õhupidavus
  • Tõhus soojustagastus väljaminevalt õhult kasutades õhksoojusvahetit.
  • Sooja vee tootmiseks kasutatakse taastuvaid energiaallikaid: päikesepatareid või soojuspumbad annavad vajaliku energia.
  • Energiasäästlikud kodumasinad