Tööjuhised projekteerijale


Joonkülmasilla väärtused Termoplokk 320 sõlmedele

Kasutades Termoplokk sõlmede õigeid joonkülmasilla soojusläbivuse väärtusi*, saame reaalsed tulemused, mis on kordades paremad võrreldes Energiatõhususe määruses toodutega.
1. Vundament A-plokk ; joonkülmasild ψ=-0,20 W/(mK)
2. Vundament L-plokk; joonkülmasild ψ=-0,005 W/(mK)
3. Akna sõlm; joonkülmasild ψ=-0,007 W/(mK) [nii alumine kui ka ülemine on sama, puudub tavapärane erinevus]
4. Kaldkatuse sõlm; joonkülmasild ψ=-0,067 W/(mK)
5. Lamekatuse sõlm; joonkülmasild ψ=0,058 W/(mK)
6. Puitvahelae sõlm; joonkülmasild puudub
7. Betoon-vahelae sõlm; joonkülmasild ψ=0,103 W/(mK)
8. Silluse sõlm; joonkülmasild ψ=0,139 W/(mK)
9. Välisseina nurk; ψ=-0,058 W/(mK)
10. Moodulite liitekoht; joonkülmasild ψ=0,036 W/(mK)

Joonkülmasilla väärtused Termoplokk 420 sõlmedele

1. Vundament A-plokk ; joonkülmasild ψ=-0,255 W/(mK)
2. Vundament L-plokk; joonkülmasild ψ=-0,168 W/(mK)
3. Akna sõlm; joonkülmasild ψ=-0,019 W/(mK) [nii alumine kui ka ülemine on sama, puudub tavapärane erinevus]
4. Kaldkatuse sõlm; joonkülmasild ψ=-0,065 W/(mK)
5. Lamekatuse sõlm; joonkülmasild ψ=0,044 W/(mK)
6. Puitvahelae sõlm; joonkülmasild puudub
7. Betoon-vahelae sõlm; joonkülmasild ψ=0,081 W/(mK)
8. Silluse sõlm; joonkülmasild ψ=-0,022 W/(mK)
9. Välisnurk ; joonkülmasild ψ=-0,060 W/(mK)
10. Sisenurk ; joonkülmasild ψ= 0,023 W/(mK)

*külmasildade arvutamisel on kasutatud TÜ Energiatõhusa ehituse tuumiklabori ja hr. A.Piirfeldi abi