Liginullenergiamaja

Energiasäästlike majade puhul on eesmärgiks viia väliste energiaallikate hulk miinimumini. Liginullenergiahoone on parima võimaliku ehituspraktika kohaselt energiatõhusus- ja taastuvenergiatehnoloogiate lahendustega tehniliselt mõistlikult ehitatud hoone, mille energiatõhusarv on suurem kui 0 kWh/(m2 a), kuid mitte suurem kui mõni allolev piirväärtus:

  1. väikeelamutes 50 kWh/(m2 a);
  2. korterelamutes 100 kWh/(m2 a);
  3. büroohoonetes, raamatukogudes ja teadushoonetes 100 kWh/(m2 a);
  4. ärihoonetes 130 kWh/(m2 a);
  5. avalikes hoonetes 120 kWh/(m2 a);
  6. kaubandushoonetes ja terminalides 130 kWh/(m2 a);
  7. haridushoonetes 90 kWh/(m2 a);
  8. koolieelsetes lasteasutustes 100 kWh/(m2 a);
  9. tervishoiuhoonetes 270 kWh/(m2 a).