Töös olevad objektid

Elamu norras

Elamu Norras Norras TP320 001

Viimistlus järgus elamu Harkus

Viimistlusjärgus elamu Harkus

Elamud Tiskres

Elamu TiskresElamu Tiskres 1

Elamud Soomes

Elamud Helsinkis

Alustusjärgus 4 ühepereelamut Helsingis

helsinki   helsinki2