Passiivmaja

Passiivmaja on hoone, millel on suur kasutusmugavus ja väga väike energiakulu. Passiivmaja on üks esimesi väga kõrge energiatõhususega hoone kontseptsioone ajaloos. Selle arendamise lähtekohaks oli 1980-ndatel arendatud stsenaariumitest selgunud tõdemus, et riikide energiamajandamise mudelid osutuvad jätkusuutlikuks vaid juhul, kui energiatõhusust tõstetakse radikaalselt. Esimene passiivmaja valmis 1991. aastal Saksamaal Darmstadtis.

Passiivmaja on hoone…

… mille ruumide kütte soojusvajadus on 15 kWh ruutmeetri kasuliku põrandapinna kohta aastas või alla selle.

… … mille ruumide kütte, sooja vee ja kogu majapidamise elektrienergia tarbimine kokku on primaarenergianäitajana 120 kWh ruutmeetri kasuliku põrandapinna kohta aastas või alla selle.

… mille valmis hoonekarbi õhupidavus mõõdetud 50 Pa rõhuerinevuse korral on 0,6 1/h (korda tunnis) või alla selle.